MgA. Kateřina Tichá

designer


2018 - současnost

Interiérový designer

www.kazem.cz


2017 - 2018

Externí designer

KYZLINK ARCHITECTS

www.kyzlink.com


2016

Designer, Project manager

STOLEK s.r.o.

3 měsíční pracovní stáž ve studiu HANS KRUG, NYC, USA

www.hanskrug.com


2014 - 2016

Interiérový designer, odborný prodejce

HANÁK FORUM s.r.o. 

www.hanak-forum.cz


2012 - 2014

VUT, Fakulta výtvarných umění

ateliér Produktového designu

https://www.vut.cz/studenti/programy/obor/15295<br> 


2009 - 2012

UTB, Fakulta multimediálních komunikací

ateliér Prostorová tvorba

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/zakladni-informace/ateliery-ustavy-a-kabinety/atelier-tvorba-prostoru/o-atelieru/<br>