MgA. Kateřina Tichá

designer


2018 - současnost

Interiérový designer

www.kazem.cz


2017 - 2018

Externí designer

KYZLINK ARCHITECTS

www.kyzlink.com


2016

Designer, Project manager

STOLEK s.r.o.

3 měsíční pracovní stáž ve studiu HANS KRUG, NYC, USA

www.hanskrug.com


2014 - 2016

Interiérový designer, odborný prodejce

HANÁK FORUM s.r.o. 

www.hanak-forum.cz


2012 - 2014

VUT, Fakulta výtvarných umění

ateliér Produktového designu


2009 - 2012

UTB, Fakulta multimediálních komunikací

ateliér Prostorová tvorba


2005 - 2009

SŠUD

Konstrukce a tvorba nábytku